Vurmvurm subst. ~en ~ar
ORDLED: vurm-en
• starkt (och ibland överdrivet) intresse för ngn/ngt {→
mani 1, passion 1}


Källa: Nationalencyklopedin, vurm. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se